KOJE USLUGE BORENA TEAM NUDI SVOJIM KLIJENTIMA

KNJIGOVODSTVO

Standardne knjigovodstvene usluge

• Izrada kalkulacija maloprodaje i veleprodaje
• Knjiženje kalkulacije maloprodaje i veleprodaje u finansijskom knjigovodstvu
• Blagajna
• Vodjenje knjige ulaznih i izlaznih faktura
• Obračun PDV-a
• Obračun plata i doprinosa
• Popis, amortizacija i prevrednovanje osnovnih sredstava
• Izrada završnog obračuna
• Izrada periodičnih izveštaja

Posebne knjigovodstvene usluge

• Analitička evidencija, salda konta, otvorenih stavki
• Analiza poslovanja
• Izrada predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom
• Priprema izveštaja i dokumentacije za dobijanje kredita i pozajmica
• Finansijska i racio analiza
• Bonitetni izveštaji

KONSALTING

Konsultacije iz oblasti prava

• Konsalting iz oblasti prometa nekretninama
• Konsalting iz oblasti naslednog prava,
uređenja međa i restitucije
• Konsultacije pri sastavu svih vrsta ugovora,
odluka,ovlašćenja
• Osnivanje privrednih društava

Konsultacije iz oblasti marketinga

• Reklamiranje i marketing
• Web design
• SEO Optimizacija


LOGISTIKA

• Transport robe u zemlji
• Transport robe u inostranstvu
• Praćenje transporta
• Logistička podrška
• Priprema i obrada dokumentacije